Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmjenama Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj“ (IPARD)
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučaju zagađenja uljem, 1990
Zakon o potvrđivanju Sporazuma sa zemljom domaćinom između Crne Gore i Ujedinjenih nacija koje predstavlja Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske koji se odnosi na vazdušni saobraćaj
Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije o zaštiti tajnih podataka

Izvor: sajt Službenog lista CG