Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske o saradnji i uzajamnoj pomoći oblasti vanrednih situacija
Odluka o objavljivanju Protokola Vlada Crne Gore i Vlade Republike Grčke o implementaciji Sporazuma između Republike Crne Gora i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka, potpisanom u Briselu 18. septembra 2007
Odluka o objavljivanju Sporazuma o saradnji u oblasti kulture između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Grčke
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kipar o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka
Odluka o objavljivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih američkih država u vezi sa PEACE CORPS programom u Crnoj Gori
Odluka o objavljivanju Sporazuma o obavezama između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Portugal u vezi sa priznavanjem sertifikata u skladu sa regulativom 1/10 STCW Konvencije, 1978, sa izmjenama i dopunama
Odluka o objavljivanju Sporazuma o objavljivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovilima registrovanim u Svetom Vincentu i Grenadinima između Ministarstva saobraćaja i pomorstva u ime Vlade Crne Gore i pomorske uprave Svetog Vincenta i Grenadina u ime Vlade Svetog Vincenta i Grenadina
Odluka o objavljivanju Programa o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Republike Sjeverene Makedonije za period 2019-2022
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
Obavještenje o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
Obavještenje o stupanju na snagu Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka

Izvor: sajt Službenog lista CG