Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu
Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe
Odluka o objavljivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Sjeverne Makedonije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

Izvor: sajt Službenog lista CG