Odluka o objavljivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma između Evropske zajednice i Republike Crne Gore o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Paragvaj o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša
Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Argentine o kulturnoj saradnji