Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi
Zakon o potvrđivanju Unidroit konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima
Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sjeveroatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije
Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Federacije Svetog Kristofera i Nevisa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i običnih pasoša
Sporazum između Vlade Crne Gore i Kraljevine Španije o razmjeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka