Zakon o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 70/2021 od 25.6.2021. godine, kada je i stupio na snagu, a primjenjuje se od 1.7.2021.

NAPOMENA REDAKCIJE:​​ Zakon u PDF formatu možete preuzeti klikom na sledeći link:

Zakon o budžetu Crne Gore za 2021. godinu