Pred crnogorskim sudovima prošle godine je okončano 4,03 hiljade parničnih predmeta u kojima je tužena strana bila država, pri čemu je ostalo aktivno još 13,36 hiljada predmeta.

Zbog gubljenja sporova, koje su uglavnom pokretali državni činovnici zbog kršenja raznih prava, državni budžet je ‘olakšan’ za 16,09 miliona eura.

Takođe, iznos od 16 miliona nije realni trošak, jer je stvarno potraživanje tužilaca odnosno glavnica duga bila duplo manja i iznosila je 9,39 miliona eur, dok ostatak čine parnični, odnosno sudski i troškovi izvršenja.

Problem duplog plaćanja lako se ilustruje sa samo jednim primjerom iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je uz Ministarstvo odbrane rekorder po tužbama koje dobija, gdje je jedan zaposleni tužio državu zbog „zakidanja“, odnosno glavnog duga od 1,45 eura, a dobio je dodatnih 515,36 eura i to za parnične troškove 350 i za izvršenje 165,36 eura.

Na kraju prošle godine kada je podvučena računica zbog nezakonitog rada MUP-a, građani su platili 1,54 miliona eura na ime glavnog duga, 451,34 hiljade za parnične i 253,52 hiljade eura za troškove izvršenja.

Rekorder po broju izgubljenih sporova, a samim tim i novca je Ministarstvo odbrane, čije su greške građane koštale 1,19 miliona eura.

Iz Ministarstva finansija su ukazali da rješavanje navedenog pitanja nije u nadležnosti tog resora.

„Nadležne institucije treba da vode evidenciju o sudskim sporovima, naplati po osnovu sudskih presuda, kao i o prinudnom izvršenju. Imajući u vidu da Centralna banka (CBCG) vrši prinudnu naplatu sa glavnog računa Državnog trezora, Ministarstvo finansija samo vodi evidenciju o sredstvima koja su po tom osnovu prinudne naplate sudskih presuda realizovana preko ovog računa“, naveli su iz resora kojim rukovodi Darko Radunović.

Preko CBCG prošle godine je prinudno naplaćeno 99,95 odsto izdataka za sudska rješenja.

Planirani trošak za sudske sporove u ovoj godini od preko 20 miliona ministarstvo nije uradilo na osnovu pažljive analize dosadašnjeg stanja, nego po slobodnoj procjeni, jer kako kažu, te troškove je teško predvidjeti.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija