Povodom predstojećeg državnog praznika Dana nezavisnosti Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, daje saopštenje za javnost:

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima („Sl. list RCG“, br. 27/2007 i „Sl. list CG“, br. 36/2013) Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja.

Neradni dani za navedeni praznik su: četvrtak 21. maj i petak 22. maj 2020. godine.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

Izvor: sajt Ministarstva rada i socijalnog staranja
Naslov: Redakcija