Druga sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore biće održana u utorak, 5. marta 2019. godine sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama;
 2. Predlog zakona o administrativnim taksama;
 3. Predlog zakona o lokalnim komunalnim taksama;
 4. Predlog zakona o akademskom integritetu;
 5. Predlog zakona o državnim nagradama;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu;
 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu;
 8. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvorom, novčane kazne i mjera bezbjednosti;
 9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli;
 10. Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim izvršiteljima;
 11. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju;
 12. Predlog zakona o industrijskim emisijama;
 13. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim organizacijama;
 14. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara;
 15. Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva i
 16. Izbori i imenovanja.

Izvor: sajt Skupštine,
Naslov: Redakcija