Država Crna Gora – Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija tužila je Sindikat prosvete Crne Gore, radi utvrđivanja nezakonitih odluka o štrajku Sindikata prosvete Crne Gore, kao i Akta o minimumu procesa rada za vreme granskog štrajka u oblasti obrazovanja.

U tužbi se navodi da odluka o štrajku ne sadrži podatak da li je postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o štrajku kojim je regulisano pitanje prava na štrajk zaposlenih u Vojsci Crne Gore, policiji, državnim organima i javnoj službi, pri čemu nedostaje procena nadležnog organa odnosno Agencije za nacionalnu bezbednost, o tome da li se organizovanjem ovog štrajka ugrožava nacionalna bezbednost, bezbednost lica, imovine, opšti interes građana, kao i funkcionisanja organa vlasti, koju inače ovaj organ izdaje u roku od 24 sata od dana najave štrajka.

„Takođe se ističe da je odredbama pomenutog Zakona propisano da su delatnosti od javnog interesa delatnosti utvrđene Zakonom kao takve, kao i delatnosti čiji bi prekid rada zbog prirode posla mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili opšti interes građana, a u kojem smislu je prepoznato predškolsko i osnovno obrazovanje. Osim toga, Akt o minimumu procesa rada utvrđuju sporazumno nadležni organ državne uprave, reprezentativnog udruženja poslodavaca i reprezentativnog sindikata. Zbog toga, tužilac smatra da je Akt o minimumu procesa rada za vreme granskog štrajka u oblasti obrazovanja tuženi doneo jednostrano, u suprotnosti sa odredbama Zakona o štrajku, što ga čini nezakonitim“, navodi se u saopštenju Osnovnog suda.

Kako dodaju, u pitanju je postupak u kojem važi načelo hitnosti, preneo je portal RTCG.

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija