Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2023. godine u odnosu na februar 2023. godine u prosjeku su manje za -0,7%. Potrošačke cijene u martu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 10,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; cipele i ostala obuća; održavanje i popravka vozila; meso; restorani, kafei i slično; odjeća; prehrambeni proizvodi n.d.s.; čvrsta goriva. Potrošačke cijene u periodu januar-mart 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 13,9%.

Izvor: sajt Monstat