Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu 2023. godine u odnosu na jun 2023. godine u prosjeku su više za 1,0%. Potrošačke cijene u julu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 6,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: usluge smještaja; mlijeko, sir i jaja; meso; restorani, kafei i slično; duvan; gorivo i mazivo za motorna vozila; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; čvrsta goriva. Potrošačke cijene u periodu januar-jul 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 10,3%.

Izvor: sajt Monstat-a