U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 041/18) Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo:

Izvještaj sa javne rasprave za Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora – IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE.docx