Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

NACRTA ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, ili na e-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me

Link za eParticipaje – eUprava 

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Nacrta Zakona o ispitivanju porijekla imovine trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta Zakona o ispitivanju porijekla imovine.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija