Država je, sudeći po dokumentu – zaključcima koje je dostavila Državnoj revizorskoj instituciji, riješila da uspostavi jedinstveni sistem evidencije državne imovine i registar nepokretnosti. U dokumentu se navode kompletna zaduženja naložena ministarstvima finansija i turizma, upravama za imovinu i za nekretnine.

Ovaj dokument je odgovor Vlade na brojne preporuke DRI iz revizije uspjeha „Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa“, koji je urađen prije par mjeseci.

U toj reviziji DRI je, podsjetimo, konstatovala da država ni deset godina poslije donošenja Zakona o državnoj imovini („Sl. list CG“, br. 21/2009 i 40/2011 – dr. zakon), još nema uspostavljen jedinstveni sistem evidencije državne imovine, niti formiran registar nepokretnosti.

Vlada je obavijestila DRI da je zadužila Ministarstvo finansija da pripremi izmjene podzakonskih akata koji su vezani za ovu oblast, da aktivira softver za vođenje jedinstvene evidencije i registra nepokretnosti, kao i razgraničenja državne i opštinske imovine.

Ministarstvo finansija je zaduženo da formira koordinacioni tim u cilju efikasnije realizacije Akcionog plana za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine. Tim će pored predstavnika Ministarstva finansija činiti predstavnici Uprave za imovinu i Uprave za nekretnine navodi se u Vladinom dokumentu.

Ministarstvo finansija treba da obezbijedi novac za naknade ovom timu.

Zaduženja je dobilo i Ministarstvo turizma, koje treba Ministarstvu finansija da dostavi u digitalnoj formi „granice zahvata, po političkim opštinama“, koji su bili pokriveni generalnim urbanističkim planom, odnosno DUP-om, lokalnom studijom lokacije ili urbanističkim projektom, a koji su važili u momentu stupanja na snagu Zakona o državnoj imovini, odnosno u martu 2009.

„Uprava za imovinu treba nakon toga da pokrene postupke razgraničenja imovine pred nadležnim područnim jedinicama Uprave za nekretnine. Mora da preduzme mjere da se ispune preporuke date u izvještaju Državne revizorske institucije“, konstatovala je Vlada.

Uprava za nekretnine je dobila zaduženje da zahtjeve iz Uprave za imovinu rješava u što kraćem roku.

Vlada u zaključcima takođe navodi da su svi državni organi zaduženi da preduzmu mjere i radnje kako bi se ispunile preporuke DRI.

„Ministarstvo finansija je dobilo zadatak da o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana informiše Vladu“, navedeno je u ovom dokumentu.

Podsjetimo da je državna revizija utvrdila da nijesu obezbijeđeni potpuni i tačni podaci o državnoj imovini i da za to ima niz uzroka. Pored nedostataka kod Ministarstva finansija, konstatovano je i da Uprava za imovinu nije preduzimala aktivnosti kako bi obezbijedila da svi organi dostave podatke potrebne za uspostavljanje jedinstvene evidencije.

Svi državni organi nijesu uspostavili interne procedure kojima je uređen proces evidentiranja državne imovine. Unutrašnja revizija, kod državnih organa obuhvaćenih uzorkom, nije sprovodila revizije čiji je predmet sistem evidencije državne imovine.

Revizija je ustanovila da za pojedinu imovinu nema iskazane vrijednosti, ne može se sa tačnošću utvrditi gdje se evidentirana stvar nalazi i ne postoje svi neophodni podaci. U evidenciji koju vodi državni organ ne nalaze se sve nepokretnosti koje se u katastru vode odnosno koje koristi državni organ.

„Jedan od primjera posljedica neadekvatne evidencije su i rješenja o izvršenju po osnovu troškova održavanja stambenih zgrada u kojima se Uprava za imovinu navodi kao izvršni dužnik naplaćuju se prinudnim putem, i to za nepokretnosti kojih nema u evidenciji koju vodi UZI, odnosno nema podataka ko je stvarni korisnik. Takođe, po osnovu rješenja o izvršenju na državnoj imovini se upisuju tereti i ograničenja, i to za onu koja nije evidentirana kod državnih organa, odnosno Uprave za imovinu i koja imovinu daje u zakup“, konstatuje se u izvještaju DRI.

Sve ovo pokazuje da je na državnu imovinu upisan teret iako tuženo pravno lice nije njen vlasnik već zakupac.

DRI je konstatovala i da postupak razgraničenja državne i opštinske imovine nije završen, iako je Ministarstvo finansija zaključkom Vlade iz 2016. bilo zaduženo da u saradnji sa područnim jedinicama Uprave za nekretnine to okonča.

U posljednjem izvještaju dostavljenom ministarstvu od Uprave ističe se da je postupak razgraničenja završen u 13 opština, dok je u ostalih osam djelimično ili još nije počeo navedeno je u izvještaju.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija