Mjere Vlade Crne Gore za podršku privredi u u okolnostima nastalim zbog prevencije širenja epidemije koronavirusa shodno Naredbi Ministarstva zdravlja između ostalog predviđaju i mogućnost odlaganja obaveze uplate poreza i doprinosa na po osnovu svih vrsta prihoda koje se prijavljuju kroz IOPPD obrazac i na koje se obračunavaju porez na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i uplate obaveza shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja do 90 dana.

U skladu sa ovim mjerama, poreski obveznici dužni su u zakonom propisanom roku podnositi poreske prijave (IOPPD obrasce) elektronskim putem. Prilikom podnošenja prijave dodatno će biti omogućeno unijeti potvrdu da li se prijavljene obaveze odlažu ili ne.

Treba naglasiti da se mjere Vlade Crne Gore odnose na obaveze nastale po osnovu zarada zaposlema, te da iste ne obuhvataju odlaganje uplate obaveza po osnovu ostalih vrsta poreza.

Kada je u pitanju reprogram, mogućenost kašnjenja u izmirivanju rata do 3 mjeseca predviđena Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja produžena je za dodatnih 90 dana.

Treba podsjetiti da poreski obveznici već sada imaju zakonske mehanizme za odloženo plaćanje poreskih obaveza, kako shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, tako i shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica.

Takođe, poreski obveznici koji u zakonskom roku izmire obavezu po osnovu poreza na dobit pravnih lica mogu iskoristiti pravo na umanjenje iste za 6 procenata.

Imajući u vidu činjenicu da će se mjere uvedene zbog nastale epidemiološke situacije odraziti na sveobuhvatno poslovanje i likvidnost poreskih obveznika, uvođenje ovih, ali i eventualnih dodatnih mehanizama, rezultat je napora države da obezbijedi stabilizaciju javnih finansija, ali i doprinese opstanku privrednih subjekata na tržištu, a samim tim i očuvanju radnih mjesta u našoj državi.

Izvor: sajt Poreske uprave
Naslov: Redakcija