Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će organizovati polaganje ispita za pripravnike u sudovima i Državnom tužilaštvu u subotu 19. juna 2021. godine.

Obavještavaju se kandidati da će se ispit za pripravnike održati sa početkom u 9h, u amfiteatru I i II Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Ul. 13. jula br. 2, na prvom spratu (molimo kandidate da budu na Pravnom fakultetu u 08:30h kako bi izvršili provjeru identiteta i podijeli pisane zadatke).

Kandidati su dužni sa sobom donijeti ličnu kartu ili drugi dokument kojim se može ustanoviti identitet.

Kandidati koji su prijavili ispitu putem sajta e-uprave dužni su na dan polaganja ispita donijeti original (na uvid) ili ovjerene kopije diplome ili uvjerenja.

Polaganje ispita, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, biće organizovano uz poštovanje mjera fizičke distance, obavezu kandidata i članova Komisije da tokom trajanja ispita nose zaštitne maske, upotrebu sredstava za dezinfekciju ruku i sl.

S tim u vezi kandidati su u obavezi da – tokom čekanja ispred zgrade i prostorije u kojoj se održava ispit drže međusobnu fizičku distancu, tj. zabranjeno je grupisanje kandidata;

– prilikom ulaska u zgradu i tokom trajanja ispita nose zaštitne maske (kandidati donose svoje maske i ponesu sopstvenu olovku

– prilikom ulaska/izlaska u prostoriju u kojoj se održava ispit dezinfekcionim sredstvima dezinfekuju ruke, a nakon završetka ispita zabranjeno je zadržavanje ispred zgrade u kojoj je ispit organizovan.

Izvor: sajt Vlade CG