Na osnovu čl. 58 i 120 stav 1 tačka 7 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i "Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 44/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21, 86/22, 99/23 i 125/23) Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, na sjednici od 05.02.2024. godine, donio je

Odluku o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. januara 2024. godine

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 10/2024 od 9.2.2024. godine, a stupila je na snagu 17.2.2024.

1. Usklađuje se, od 1. januara 2024. godine, osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječne zarade zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode, u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta potrošačkih cijena i 25% procenata rasta zarada, i povećava se za 2,08%.

2. Osnov za usklađivanje po ovoj odluci čini osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje na dan 1. septembar 2023. godine.

3. Osnov za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, usklađen prema ovoj odluci, iznosi 390,66327 eura.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 4

Podgorica, 05.02.2024. godine

Upravni odbor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Predsjedavajući,

Kemal Đečević, s.r.