Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 6/13 i 70/17), a u vezi sa članom 5 Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni list CG", br. 83/09 i 75/18), guvernerka Centralne banke Crne Gore donijela je

Odluku o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 1/2024 od 11.1.2024. godine.

1. Za period od 1. januara do 30. juna 2024. godine stopa zatezne kamate iznosi 12,50%.

Br. 0102-20-1/2024

Podgorica, 3. januar 2024. godine

Centralna banka Crne Gore

Guvernerka,

dr​​ Irena Radović, s.r.