Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), a u vezi sa članom 5 Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list CG”, br. 83/09 i 75/18), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

Odluku o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2022. godine

Odluka je objavljena u „Službenom listu CG“, br. 69/2022 od 1.7.2022. godine.

1. Za period od 1. jula do 31. decembra 2022. godine stopa zatezne kamate iznosi 8,00%.

Broj 0102-2-2/2022
Podgorica, 1. jul 2022. godine

Centralna banka Crne Gore

Guverner,
dr Radoje Žugić, s.r.