Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG“, br. 40/10, 6/13 i 70/17), a u vezi sa članom 5 Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list CG“, br. 83/09 i 75/18), guverner Centralne banke Crne Gore donio je

Odluku o utvrđivanju stope zatezne kamate za period od 1. jula do 31. decembra 2023. godine

Odluka je objavljena u „Službenom listu CG“, br. 69/2023 od 7.7.2023. godine.

1. Za period od 1. jula do 31. decembra 2023. godine stopa zatezne kamate iznosi 12,00%.

Br. 0102-5279-1/2023
Podgorica, 3. jul 2023. godine

Centralna banka Crne Gore
Guverner,
dr Radoje Žugić, s.r.