Kako se navodi u saopštenju, na sesiji su govorili Ibrahim Smailović, advokat i član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, Nevenka Popović, sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore i prof. dr Slobodan Marković, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu.

„Advokat Smailović je u uvodnom dijelu ukazao na istorijski razvoj intelektualne svojine u Crnoj Gori i potrebu njene efikasne zaštite. Sutkinja Popović je govorila o sudskim postupcima iz oblasti intelektualne svojine, zakonodavnom okviru i potrebi dalje kontinuirane obuke sudija za primjenu propisa iz ove složene i dinamične pravne oblasti, dok je profesor Marković govorio o transponovanju Evropske pravne regulative i medjunarodnih standarda u domaće zakonodavstvo“, ističu u saopštenju.

Posebnu pažnju učesnika sesije, kako navode, zaokupilo je pitanje uticaja vještačke inteligencije na intelektualnu svojinu.

„Na sesiji IUS Foruma, kojoj je prisustovao veći broj uglednih pravnika, profesora i sudija, zaključeno je da je crnogorsko zakonodavstvo u velikoj mjeri usklađeno sa propisima Evropske unije i međunarodnim standardima iz ove oblasti, ali da zaštitu intelektualne svojine u Crnoj Gori treba učiniti još efikasnijom“, zaključuju u saopštenju.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija