Fizička lica ukupno duguju 4,62 miliona eura, od čega 1,65 za građevinske objekte, a 2,97 miliona za zemljište. Pravna lica Opštini duguju 3,65 miliona eura. Najveći dužnik je kompanija “Vektra Jakić” koja po osnovu poreza na nepokretnosti Opštini Pljevlja duguje oko dva miliona eura. Veliki dužnici su i zemljoradničke zadruge.

Opština Pljevlja odustaće od pokretanja postupka prinudne naplate i otpisaće građanima dug za porez na nepokretnost, stariji od pet godina, potvrđeno je “Vijestima” u lokalnoj upravi.

Direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja Dragomir Gospić kazao je da građani koji žele da im se dug otpiše prethodno moraju izmiriti nesporni dio duga, odnosno dugovanja unazad pet godina i popuniti tipski zahtjev za otpis duga.
„Nakon toga mi donosimo rješenja o otpisu spornog dijela duga“, rekao je Gospić “Vijestima”.

Ranije su iz lokalne uprave saopštili da će pokrenuti postupak prinudne naplate poreza na nepokretnosti od pravnih i fizičkih lica ukoliko u narednom periodu ne izmire obaveze koje imaju po tom osnovu. Novim Zakonom o poreskoj administraciji predviđen je rok zastarijevanja i promijenjen je sa sa tri na pet godina, a u Zakonu o porezu na nepokretnosti kaže se da se zastarijevanje poreske obaveze prekida preduzimanjem bilo koje radnje od poreskog organa.

Građani i privreda Opštini Pljevlja za poreze na nepokretnosti duguju skoro 8,3 miliona eura.

Fizička lica ukupno duguju 4,62 miliona eura, od čega 1,65 za građevinske objekte, a 2,97 miliona za zemljište. Pravna lica Opštini duguju 3,65 miliona eura. Najveći dužnik je kompanija “Vektra Jakić” koja po osnovu poreza na nepokretnosti Opštini Pljevlja duguje oko dva miliona eura. Veliki dužnici su i zemljoradničke zadruge.

Zbog duga za porez od preko sto hiljada eura Opština Pljevlja pod hipoteku je stavila zemljište u pljevaljskom selu Otilovići, koje je prije nekoliko godina za potrebe građena Cenemtare kupila jedna kotorska firma.

Prošle godine od poreza na nepokretnosti Opština je prihodovali oko i 2,9 miliona eura, od čega je od građana naplaćeno 390.000 eura a ostatak od pravnih lica.

Opština je nedavno donijela I novu odluku o porezu na nepokretnosti u kojoj je za 40 odsto smanjena stopa poreza za poslovne objekte sa jedan odsto na 0,60. Za stambene objekte stopa poreza ostaje 0,40 odsto.

Ukupno umanjenje obračunatog poreza po ovom osnovu iznosiće oko 35.000 eura, a prihodi po tom osnovu.

Ističe da je koeficijent 0,41 odsto određen kao srednja vrijednost nalaza vještaka građevinske struke.

“Ukoliko bi tržišna vrijednost metra kvadratnog novoizgrađenog stambenog objekta na nivou države ostala nepromjenjena u odnosu na predhodnu godinu osnovica za obračun poreza na nepokretnost za Opštinu Pljevljima iznosila bi 460 eura. Ova osnovica se koriguje u zavisnosti od starosti objekta do 60 odsto, a po osnovu lokacije, kvaliteta, broja članova domaćinstva koja žive u stambenom objektu do 50 odsto”, rekao je Gospić.
Korektivni koeficijent za određivanje tržišne cijene poslovnog objekta je 1,6 odsto a polazna osnovica za obračun poreza za poslovne objekte 720 eura.
Korektivni koeficijent za određivanje prodsječne cijene pomoćnog objekta nestambenog prostora garaža i objekata u izgradnji iznosi 0,30 odsto. Što znači da bi neka polazna osnova ukoliko se ne bi mijenjala tržišna vrijednost nepokretnosti na nivou države iznosila 138 eura za ove objekte. Kriterijumu lokacije, kvaliteta starosti objekta nisu mijenjani i ostali su kao u predhodnoj odluci.

Nove odluke o porezu u suštini ništa ne mijenjaju

Gospić je kazao da je nova odluka o porezu na nepokretnosti usklađena sa novim zakonom koji reguliše tu problematiku i suštinski, ističe on, nema velike promjene u odnosu na prethodnu.

“Novim zakonom precizirano je da je sekundarni stambeni objekat je stambeni objekat odnosno stan koji nije prebivalište ili mjesto stalnog boravka poreskog obveznika. U smislu ovog zakona ne smatra se sekundarnim stambenim objektom stan poreskog obveznika kome je to jedini stan na teritoriji Crne Gore, ukoliko ima prebivalište u Crnoj Gori. Ovom odlukom predviđeni su samo elementi koji nisu obuhvaćeni zakonom, uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti određeno je uredbom, a odlukom se određuju samo korektivni koeficijenti i to opštinski koeficijent nepokretnosti, lokacija nepokretnosti, koeficijent kvaliteta nepokretnosti i koeficijent starosti objekta. Ključni koeficijent u ovoj odluci je opštinski koeficijent 0,41. On suštinski znači da ukoliko Zavod za statistiku zbog nepostojanja reprezentativnog uzorka ne odredi prosječnu cijenu stambenog objekta za opštinu Pljevlja, što je do sada bio slučaj, primjenjivaće se prosječna cijena na nivou države koja će se korigovati gore navedenim koeficijentom”, rekao je Gospić.

Izvor: sajt Vijesti
Naslov: Redakcija