Osma sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u utorak, 28. jula 2020 godine, sa početkom u 11:00 sati

DNEVNI RED:

 

IZVOR: sajt Skupštine CG
Naslov: Redakcija