Centralna banka Crne Gore je osnovala CBCG FinTech Hub – Regulatorni inovacijski centar, kao mjesto na kome će FinTech sektor i poslovne banke moći da predstave svoje inovacije i traže stav i tumačenje Centralne banke Crne Gore o pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, a vezana su za inovacije iz oblasti finansijskog poslovanja i platnih usluga.

CBCG FinTech Hub je inicijativa pokrenuta s ciljem pružanja neobavezujuće i neformalne podrške poslovnim subjektima koji razvijaju inovativni proizvod ili uslugu iz područja fintech-a. Ujedno, to je komunikativno – informativna platforma putem koje će Centralna banka odgovarati na upite, odnosno pružati informacije, razmjenjivati mišljenja i davati pojašnjenja u područjima FinTech-a iz domena svoje nadležnosti.

CBCG FinTech Hub je namijenjen svim poslovnim subjektima koji razvijaju ili su već razvili tehnološku inovaciju u pružanju bankarskih ili platnih usluga, bez obzira na to imaju li prethodno odobrenje CBCG za pružanje određene vrste usluga.

Osnivanjem Regulatornog inovacijskog centra, Centralna banka Crne Gore podržava razvoj savremenih tehnologija na finansijskom tržištu na način kojim se unapređuje sigurno i efikasno funkcionisanje platnog prometa i finansijskog tržišta sa ciljem da se obezbijedi njegova stabilnost i zaštita korisnika finansijskih usluga i drugih partnera na finansijskom tržištu.

CBCG FinTech Hub je otvoren za konsultacije prema svim FinTech kompanijama, bilo da posluju u Crnoj Gori ili inostranstvu. Zainteresovani CBCG FinTech Hub mogu kontaktirati putem obrasca na linku, dok više informacija o Regulatornom inovacijskom centru možete naći na internet stranici CBCG (https://fintechhub.cbcg.me/).

Izvor: https://www.cbcg.me/