Pravna (službena mišljenja)

Ovaj deo izdanja obuhvata preko 2.000 mišljenja ministarstava, drugih državnih organa i Poreske uprave Crne Gore

Članovi propisa povezani su sa primerima pravnih mišljenja i obrnuto svaki primer sudske prakse povezan je sa članom sa kojim je u vezi.

Korišćenjem najrazličitijih filtera u pretragama (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do teksta odgovarajućeg primera pravnog mišljenja.

Tekstove pravnih mišljenja moguće kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Pravna mišljenja je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom primeru državnog organa koji vi označite za praćenje.

U okviru podešavanja korisničkog naloga, pretplatnik u okviru iste aplikacije, može odabrati opciju praćenja i pravnih mišljenja državnih organa Republike Srbije.