Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koji je poslat Evropskoj komisiji (EK) na mišljenje, donosi značajne novine, između ostalog isticanje cijena na samom proizvodu i obavještenja koja moraju biti napisana na crnogorskom jeziku.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije, Jovo Rabrenović, ukazao je da u tom Vladinom resoru očekuju što prije odgovor EK o predloženom aktu.

„Više od nas ne zavisi, već od administracije u direktoratima EK koja čita taj dokument. Treba napomenuti da je predloženi zakon već ranije u potpunosti usaglašen sa EK, tako da ne očekujemo u suštini nikakve sugestije i zamjerke na tekst, jer smo ga detaljno radili“, rekao je Rabrenović.

On je naveo da u Ministarstvu očekuju da će EK na predloženi dokument dati mišljenje u najskorije vrijeme.

„U EK imaju neke svoje termine, a i kod njih sada dolaze izbori, a kada su im izbori nijesu toliko efikasni“, dodao je Rabrenović.

Kada su u pitanju glavne novine koje izmjenjeni zakon donosi, on je saopštio da ih ima dosta i da se neke odnose na nacionalno zakonodavstvo.

„Tu imamo jedan dio novina koje se odnose na isticanje cijena na proizvodima. To više neće biti kao do sada da se cijena može isticati bilo gdje, ispod ili pored proizvoda. Obaveza trgovca biće da cijenu ističe isključivo na proizvodu, osim ukoliko je proizvod takve vrste i veličine da se na njemu ne može istaći“, objasnio je Rabrenovć.

On smatra da je to izuzetno značajna nacionalna izmjena.

Prema riječima Rabrenovića, biće i onih velikih i bitnih izmjena koje se odnose na obilježavanje proizvoda, odnosno na obavještenja koja moraju biti apsolutno napisana na crnogorskom jeziku.

„Tako se više ne može dešavati da na proizvodima iz sektora sredstava za higijenu, kao što su na primjer dezedoransi, nema ništa napisano na crnogorskom jeziku, nego na nekim stranim jezicima“, rekao je Rabrenović.

Zakon će, kako je naveo, posebno tretirati i dio koji se odnosi na podnošenje prigovora i brže rokove u odgovaranju, kako bi potrošač mogao efikasnije i lakše da dobije odgovor od trgovca.

„Potrudili smo se i u slučaju kada potrošač podnosi prigovor na jedan isti proizvod više puta, da mu se u tom dijelu obezbijedi potpuna zaštita, da ne bi dolazilo do nemogućnosti sprovođenja zakonskih odredbi“, ukazao je Rabrenović.

Kada je u pitanju rješavanje sporova između trgovca i potrošača, on je objasnio da će postojati mogućnost da trgovci sami formiraju svoja tijela za rješavanje potrošačkih sporova, u svojim trgovačkim objektima.

„Trgovac će biti obavezan da ih finansira i da im obezbijedi potpuno nezavisnost i neutralnost u postupku posredovanja između trgovca i potrošača“, dodao je Rabrenović.

Novina koju donosi zakon se odnosi i na kupovina proizvoda van mjesta prodaje ili preko interneta.

„Tu se dodatno ojačava položaj potrošača koji će sada biti u mogućnosti da u roku od 15 dana vrati na primjer mobilni telefon ili usisivač koji je kupio preko nekog sajta u Crnoj Gori ili ukoliko mu je neko došao kući i prodao određeni proizvod. Trgovac je u tom slučaju obavezan da mu vrati kompletan iznos novca bez ikakvog obrazloženja“, rekao je Rabrenović.

Tu se, kako tvrdi Rabrenović, štiti potrošač, jer on, kupovinom preko nekog sajta, nema dovoljno uvida u sam proizvod, odnosno ne može da ga dodirne i proba.

Rabrenović je saopštio da je cilj zakona da se potrošačka prava u Crnoj Gori izjednače sa onima koje imaju potrošači u zemljama Evropske unije (EU).

„U jednom dijelu ta prava i jesu u potpunosti na istom nivou zaštićena. Vrlo često primijetimo da su u nekom dijelu naša prava čak i bolje zaštićena nego što su u EU“, tvrdi Rabrenović.

On je ocijenio da su, generalno posmatrano, potrošačka prava iz godine u godinu sve bolja.

„Ako pogledamo unazad pet godina, od kada je Zakon o zaštiti potrošača počeo da se primjenjuje, mislim da se strahovito puno promijenilo u korist potrošača i da se njihova prava bolje štite“, zaključio je Rabrenović

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija