Ministarstvo održivog razvoja i turizma Predlogom zakona o upravljanju otpadom predvidjelo je zabranu kesa, vreća i torbi za jednokratnu upotrebu izrađenih od plastičnih materijala koje se koriste za stavljanje robe na raspolaganje potrošaču na prodajnim mjestima. Ministarstvo će, kako najavljuju, taj akt predložiti Skupštini u septembru.

Planirano je da se ova odredba Zakona počne primjenjivati šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Takođe, Predlogom zakona predviđene su novčane kazne za nepoštovanje ove odredbe za pravna i fizička lica, kao i za preduzetnike. Novčane kazne kreću se u rasponu od 500 eura do 20.000 eura za pravno lice, od 500 eura do 6.000 eura za preduzetnike, od 30 eura do 2.000 eura za fizičko lice.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma odlučilo se na ovaj korak u cilju postizanja permanentnog smanjenja zagađenja životne sredine plastičnim kesama. Osim negativnog uticaja na životnu sredinu, plastične kese imaju i negativan uticaj na rezultate u drugim oblastima, prije svega u turizmu. Slika kesa u koritima rijeka, pored puteva nedopustiva je za Crnu Goru kao ekološku državu i prestižnu turističku destinaciju koja ugosti četiri puta više gostiju nego što ima stanovnika, a od turizma prihoduje više od 1,1 milijardu eura na godišnjem nivou.

Podsjećamo da je Ministarstvo, kao institucija nadležna za oblast upravljanja otpadom, prije desetak godina kroz zakonodavni okvir, prateći odredbe Evropske unije i najbolje prakse njenih razvijenih zemalja, počelo da se bavi rješavanjem problema plastičnih kesa.

“Kao rezultat toga, danas supermaketi u Crnoj Gori uglavnom koriste plastične kese koje imaju kratak period razgradnje, dok je za manje trgovačke radnje primjetno da se njihova upotreba stalno povećava”, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u narednom periodu planira sprovođenje aktivnosti kada je riječ o promjeni odnosa prema ovom pitanju kako krajnjih korisnika, tako i trgovačkih radnika, a naročito putem kampanja u cilju podizanja svijesti građana i informisanja javnosti. Smatramo da će sve ove aktivnosti doprinijeti da se razmišlja o upotrebi torbi za kupovinu (takozvanih „cegera“), koji su se u nekom ranijem periodu znatno više upotrebljavali.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija