Predlogom Protokola o saradnji više-resornog tima Vlade koji se našao pred advokatima utvrđuju se temelji i trasiraju osnovne smjernice daljeg dijaloga u cilju pronalaženja adekvatnog modela za poresko-administrativni tretman advokatske profesije, ocijenio je Mitar Šušić iz Prave Crne Gore.

On je kazao da su dva mjeseca od gotovo jedinstvene odluke advokata u Crnoj Gori da stupe u obustavu rada, kako bi ukazali na nemogućnost rigidne primjene Zakona o fiskalizaciji na advokatsku djelatnost.

“U tom periodu, koji se, na zadovoljstvo svih, a posebno građana zbog kojih advokatura i postoji, približava kraju, čula su se različita viđenja situacije, a zbog nedostatka razumijevanja za drugu stranu, često se ulazilo u nepotrebne medijske obračune, koji su samo otežavali pregovore”, naveo je Šušić, koji je advokat.

Prema njegovim riječima, kao i uvijek, pokazalo se da put do rješenja u svom temelju mora imati prije svega otvorenost, povjerenje u dobre namjere druge strane i poznavanje predmetne materije.

“Predloženi protokol u potpunosti uvažava advokaturu kao specifičnu, Ustavom prepoznatu profesionalnu djelatnost, koja pruža pravnu pomoća, advokatima daje prostor da se za pravne interese građana bore bez opterećenja, a državi garantuje fiskalnu disciplinu i poštovanje principa jednakost svih pred zakonom”, naveo je Šušić u saopštenju.

On je kazao da se konačno došlo do toga da država prepoznaje advokaturu kao partnera i čuvara pravnog poretka, a ne kao nelojalni esnaf koji zadaje probleme administraciji.

“U prethodnom periodu naslušali smo se pokušaja medijske diskreditacije kompletne advokature, što je zasigurno bio plod nerazumijevanja problema, a ne želje da se advokatura, kao slobodna i nazavisna profesija, stavi pod državnu kontrolu, što se opire njenoj prirodi i suštini”, smatra Šušić.

Važno je da su, kako je naveo, zajedno prevazišli u početku zaista lošu komunikaciju resornog ministarstva, koja je sa tokom pregovora, a pogotovo nakon što su se u iste uključili funkcioneri kojima je tematika pravnog sistema i njegovih aktera bliska, uzdignuta na nivo koji garantuje dobar epilog.

“Najvažnije od svega je to što se nikakav dodatni teret poreskog tretmana advokata neće prevaliti na građane i što će korisnici advokatskih usluga veoma brzo, po odluci nadležnih organa Advokatske komore, biti u prilici da dobiju pravnu zaštitu i zastupanje u postupcima pred svim sudovima i državnim organima na način kako se to i do sada radilo”, zaključio je Šušić.

Izvor: sajt Vijesti.me
Naslov: Redakcija