Obaveštavamo pretplatnike pravno-informacionog sistema Propisinet.me, da u okviru ovog izdanja od sada mogu pratiti i Oglasni dio – informacije o stečaju, likvidaciji i brisanju.

Oglasni dio posebno je numerisan i razlikuje se od numeracije brojeva “Službenog lista CG“, u okviru koga se objavljuje.

Oglasni dio u okviru izdanja možete pronaći kroz stavku sa istim nazivom a putem pretrage “u glasilima“, u okviru nivoa – Crna Gora.

Po otvaranju konkretnog broja oglasnog dijela u okviru PDF fajla možete vršiti pretraživatnja pojmova po tekstu.