Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini biće održana u 4.3. 2020. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Dnevni red sjednice:

1.     Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o statusu između Crne Gore i Evropske Unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska Agencija za graničnu i obalsku stražu u Crnoj Gori

2.     Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

3.     Izbori i imenovanja

Izvor: sajt Skupštine
Naslov: Redakcija