Registar s tekstovima propisa Crne Gore

Registar s tekstovima propisa obuhvata preko 60.000 prečišćenih i osnovnih tekstova propisa Crne Gore, koji su izvorno objavljeni u :

Glasilima Crne Gore, od 1945. do danas i to:

– “Službeni list CG“,
– “Službeni list CG – Međunarodni ugovori“ i
– “Službeni list CG – opštinski propisi“ i

Arhivskim glasilima nekadašnje savezne države i to:


– “Službeni list FNRJ“
– “Službeni list SFRJ“
– “Službeni list SRJ“
– zajedno sa istoimenim glasilima u kojima su objavljeni međunarodni ugovori

Jedinstveni koncept aplikacije Propisinet.me korisnicima nudi:

  • osnovne tekstove,
  • izvorne tekstove izmena i dopuna, kao i
  • prečišćene tekstove propisa, sa verzijama članova

jer jedino ovakva sistematizacija omogućava izradu pojedinačnih pravnih akata pošto se prilikom izrade možete pozivati isključivo na izvorni tekst izmena i dopuna, odnosno na osnovni tekst propisa.

Svaki zakon povezan je sa njegovim podzakonskim aktima i obrnuto svaki podazkonski akt ima vezu ka propisu na osnovu koga je donet.

Članovi propisa povezani su sa primerima sudske prakse, pravnih mišljenja, obrazaca, ugovora i komentara i obrnuto.

Korišćenjem najrazličitijih filtera u pretragama (osnovna i napredna pretraga) vrlo lako se može doći do teksta odgovarajućeg propisa.

Tekstove propisa moguće je kopirati bez ograničenja tj. eksportovati u pdf ili word format.

Propise je moguće pratiti putem Mejl servisa koji vas obaveštava o svakom novounetom ili izmenjemom propisu iz oblasti Registra propisa koju vi označite za praćenje.

U okviru podešavanja korisničkog naloga, pretplatnik u okviru iste aplikacije, može odabrati opciju praćenja i propisa Republike Srbije.