Danas ističe rok za prijavu na Javni poziv za podršku ruralnom turizmu, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Javnim pozivom koji uključuje tri mjere predviđena je finansijska podrška koja će osnažiti razvoj lokalnih i regionalnih turističkih brendova u cilju bolje promocije Crne Gore kao destinacije, a sa stanovišta sve popularnijeg ruralnog turizma, kazali su iz Ministarstva.

Mjere podrške imaju za cilj pružanje što boljih autentičnih iskustava turistima kroz spoj tradicionalnih vrijednosti koje baštinimo, prirodnih ljepota koje posjedujemo i inovativnih rješenja kojima ćemo sve više posvećivati pažnju.

“Pri odabiru onih kojima će sredstva biti dodijeljena prednost će imati zahtjevi koji imaju komercijalni potencijal, ali još nedovoljno kapaciteta da se nadmeću za finansijsku podršku putem kredita i fondova”, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način, Ministarstvo ekonomskog razvoja želi da osnaži one oblike turizma koji su se, posebno tokom pandemije, istakli kao sve popularniji kod velikog broja turista iz cijelog svijeta.

“Program uključuje tri mjere podrške. Organizovanje etno sajmova – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 20.000,00 eura. Zatim, razvoj inovativnih turističkih proizvoda u ruralnim područjima – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 30.000,00 eura. I unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu – ukupna opredijeljena sredstva za realizaciju ove mjere iznose 50.000,00 eura”, navodi se u saopštenju.

Jedan od ciljeva ovih mjera je i prevazilaženje sezonalnosti, ali i jačanje nedovoljno razvijene ponude u nekim dijelovima Crne Gore.

Više detalja zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija