Savjet je usvojio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu vođenja registra platnih institucija i registra institucija za elektronski novac. Izmjene važeće odluke odnose se, u prvom redu, na dopunu pomenutih registara detaljnijim podacima, a sve u cilju unapređenja njihovog kvaliteta i harmonizacije sa dobrom EU praksom. Takođe se izmjenama vrši usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima i stvaraju preduslovi za unapređenje transparentnosti podataka o platnim i institucijama za elektronski novac.

Izvor: https://www.cbcg.me/