Sjednica će biti održana u petak, 23. avgusta 2019. godine, sa početkom u 11:00 sati

Dnevni red sednice: