Nastavljena je peta sjednica Skupštine Crne Gore. Na jučerašnjoj sjednici poslanici su usvojili Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Crne Gore.

Na dnevnom redu je više predloga zakona: 

– Predlog Zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2022. godinu sa:- Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2022. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2022 – oktobar 2023. godine;

– Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom izdržavanju djece, saglasno članu 85 stav 2 Poslovnika Skupštine;

– Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu u javnom sektoru;

– Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama;

– Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2022. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2022. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2022. godinu nezavisnog revizora „Spin Off” d.o.o. Podgorica;

– Finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2022. godinu;

– Godišnji izvještaj o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala za 2022. godinu i Izvještaj ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Komisije za tržište kapitala za 2022. godinu;

– Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2022. godinu;

– Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2022. godinu;

– Izvještaj o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2022. godini;

– Godišnji Izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2022. godinu;

– Godišnji izveštaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2022. godinu;

– Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2021. i 2022. godinu;

– Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2022. godinu;

– Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2022. godinu;

– Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2022. godinu;

– Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2022. godinu;

– Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu;

– Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2022. godinu;

– Izbori, imenovanja i razrješenja.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija