Odluka o izmjenama Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bar
Odluka o donošenju Programa građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na području opštine Bar
Odluka o budžetu opštine Kolašin za 2019. godinu
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Zagorič 3 i 4“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Konik Vrela Ribnička“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Kakaricka Gora“ u Podgorici
Odluka o izradi Urbanističkog projekta „Beglake“
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VI Kruševac – zone 2, 3 i 4“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 9“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Drač vatrogasni dom“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Blok 18 i 19“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Stara Varoš – blok 7“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Ibričevina“ u Podgorici
Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Čepurci – dio 2“ u Podgorici
Odluka o izradi Urbanističkog projekta „Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom“ u Podgorici
Odluka o izradi Urbanističkog projekta „Nova varoš – blok R“ u Podgorici