Odluka o završnom računu budžeta opštine Andrijevica za 2018. god.
Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta za područje opštine Andrijevica za period 2019 – 2024. godina
Odluka o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve
Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevica
Odluka o razrješenju predsjednice opštine Kotor
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave opštine Tuzi

Izvor: sajt Službenog lista CG