Odluka o privremenom određivanju naziva ulica
Odluka o kategorizaciji puteva
Odluka o porezu na nepokretnosti
Odluka o privremenom određivanju naziva ulica u opštini Petnjica
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Donja Gorica” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 014/18 od 27.04.2018.)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Kakaricka gora” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/19 od 04.04.2019.)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Konik – Vrela Ribnička” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/19 od 04.04.2019.)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Momišići A” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 017/18 od 25.05.2018.)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Tološi 2” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 014/18 od 27.04.2018.)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Zagorič 1 – dio zone A” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 21/19 od 31.05.2019)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta “Beglake” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/19 od 04.04.2019.)
Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi

Izvor: sajt Službenog lista CG