Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje za period 2022-2026. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Parking servis” Bijelo Polje o izmjeni Cjenovnika za opšta i posebna parkirališta
Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu (opština Bijelo Polje)
Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu (opština Bijelo Polje)
Zaključak o usvajanju (Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2021. godinu; Izvještaj o realizaciji Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2021. godinu; Izvještaj o radu i finansijskog izvještaja za 2021. godinu Javne Ustanove Centar za kulturu „Vojislav Bulatović-Strunjo“; Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne Ustanove „Ratkovićeve večeri poezije“ za 2021. godinu; Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju za 2021. godinu; Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ za 2021. godinu; Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja vodosnabdijevanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za 2021. godinu DOO Vodovod “Bistrica” Bijelo Polje; Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje za 2021. godinu; Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje DOO „Parking-servis“ Bijelo Polje za 2021. godinu; Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja opštine Bijelo polje 2017-2021. godine za 2021. godinu; Izvještaj o sprovođenju Plana kapitalnih investicija opštine Bijelo Polje 2019-2021 za 2021. godinu)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu br. 01- 018/22-77, od 09.02.2022. godine)
Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine o imenovanju potpredsjednika opštine Pljevlja
Odluka o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju
Odluka o prodaji zgrada u energetici (trafostanica) sa pratećom opremom i pripadajućim zemljištem Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu d.o.o. Podgorica
Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja (Javna ustanova Narodna biblioteka “Stevan Samardžić”; Javna ustanova Centar za kulturu – Pljevlja; Javna ustanova Umjetnička galerija “Vitomir Srbljanović”; Javna ustanova Zavičajni muzej Pljevlja)
Odluke o dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja (Društvo sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Vodovod” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Grijanje” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Lokalni putevi” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Centar za sport i rekreaciju” Pljevlja; Turistička organizacija Pljevlja)
Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje teretnog motornog vozila svojina opštine Pljevlja (Društvo sa ograničenom odgovornošću “Vodovod” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Lokalni putevi” Pljevlja; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Čistoća” Pljevlja)
Odluka o dopni Odluke o lokalnim komunalnim taksama (opština Pljevlja)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (opština Pljevlja)
Odluka o povećanju osnovnog kapitala d.o.o. “Komunalne usluge” Pljevlja
Odluke o davanju saglasnosti (Odluka o dopuni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Pljevlja; Odluka o utvrđivanju cijene za regulisane komunalne djelatnosti – javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda vršioca usluga DOO “Vodovod” Pljevlja; Odluka o cijenama usluga vozila i mašina DOO “Lokalni putevi” Pljevlja)
Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade (opština Pljevlja)
Odluka o javnom vodosnabdijevanju, upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama (opština Pljevlja)
Odluka o izmjeni Odluke o određivanju naknade članovima Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere i članovima Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike (opština Pljevlja)

Izvor: sajt Službenog lista CG