Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Balijače Mojanovići – dio B“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Blok V – dio“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 21/15 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Drač – putnički terminal“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Drač Vatrogasni dom“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15, 40/17 i 46/18)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Golubovci centar – Staklenici“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 37/14 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Goričani Berislavci – dio A“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Goričani – Berislavci – dio B“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 27/16)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Ibričevina“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 26/17 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Konik Sanacioni plan“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 27/16, 34/17 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Konik Vrela ribnička“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Kuće Rakića“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 22/15)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Fresići“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Medun – Orljevo“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 5/16)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Mihinja“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 26/17 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Rogami“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15 i 25/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Servisno proizvodna zona Barutana II“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 026/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Lokalne studije lokacije „Servisno skladišna zona uz jugoistočnu obilaznicu“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 22/15 i 25/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Momišići A“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 26/17 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Nova Varoš“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 5/16 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače – sjeverni dio“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 11/10 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Sadine“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/14)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Šipčanička gora“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 21/16)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VI Kruševac – zone 2, 3 i 4“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/14 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Dinoša“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 22/09)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o razradi Urbanističkog projekta „Kasarna Masline“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/14)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Kasarna Morača“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 39/16 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Klinički centar“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 37/15 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Marko Radović“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 23/16 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Stara Varoš – dio zone A“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 31/14 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 9“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 25/17, 40/17 i 39/18)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Univerzitetski centar“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 10/14
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog projekta „Beglake“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 25/17 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Tuzi 2“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 21/16)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Tuzi 3“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 21/16)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Tološi 2“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 26/17 i 40/17)
Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Tuzi centar“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 16/15)
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave
Odluka o obustavi izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana TIVAT – Centar, za lokaciju hotela „Mimoza“ u Tivtu i obustavi izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana TIVAT – Centar, za lokaciju hotela „Mimoza“ u Tivtu
Odluka o obustavi izrade Urbanističkog projekta „LEPETANE“
Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Derane 1“ u Ulcinju
Odluka o donošenju prve faze Lokalne studije lokacije „Gornji Stoj“ na katastarsku parcelu br. 402/18 KO Gornji Štoj u Ulcinju
Odluka o kratkoročnom zaduženju opštine Herceg Novi
Ispravka Statuta Prijestonice