Zakon o upravljanju otpadom
Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
Zakon o dopuni Zakona o industrijskim emisijama
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za uvoz lijeka koji nema dozvolu za lijek
Odluka o izboru (Broj: 01-1960/24; Broj: 01-1961/24)
Odluka o prestanku funkcije specijalne tužiteljke
Metodologija o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Izvor: sajt Službenog lista CG