Stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim su propisane oštre prekršajne novčane kazne za nepridržavanje mjera zaštite od širenja koronavirusa.
Objavljivanjem Zakona u Službenom listu Crne Gore stekli su se uslovi za njegovu primjenu.
Kazne € 2.000 – 20.000 za pravno lice i € 200 – 2.000 za odgovorno lice u pravnom licu, i € 350 – 6.000 za preduzetnika ako:
– Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance,
– Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima,
– Dozvoli osobi bez zaštitne maske ulazak u trgovine, ugostiteljske, turističke i dr. objekte, kazina, zanatske radnje, gradilišta, sredstva javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organe državne uprave i lok. samouprave itd.
– Ne dezinfikuje objekat ili sredstvo javnog prevoza ili prevoza zaposlenih.
Uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.
Kazne € 500 – 2.000 za odgovorno fizičko lice u državnom organu, organu uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave, ako:
– Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance,
– Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima,
– Ne obezbijedu dezinfekciju objekta.
Kazne € 100 – 2.000 za svako fizičko lice ako:
– Se ne pridržava fizičke distance,
– Ne koristi masku i druga propisana zaštitna sredstva,
– Uđe bez zaštitne maske u trgovinu, ugostiteljski, turistički ili dr. objekat, kazino, zanatsku radnju, gradilište, sredstvo javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organ državne uprave i lok. samouprave itd.
Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija