Sveobuhvatna reforma pravosuđa od suštinske je važnosti za budućnost Crne Gore kazao je ministar pravde, Andrej Milović, na sastanku sa direktorom Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), Mateom Mekaćijem.

Na sastanku se govorilo o rezultatima u oblasti reforme pravosuđa i posvećenosti Ministarstva pravde napretku u ključnim poglavljima 23 i 24 za pristupanje EU.

Ministar je detaljno upoznao Mekaćija sa ključnim aktivnostima i inicijativama koje Ministarstvo pravde sprovodi u cilju ispunjavanja EU standarda u oblasti pravosuđa, pojasnivši da su intenzitet i dinamika rada Ministarstva pravde do sada nezabilježeni u Crnoj Gori.

“Radimo na izmjenama i dopunama čitavog seta zakona koji će naše zakonodatsvo učiniti efikasnim i potpuno kompatibilnim sa pravnom tekovinom EU. Time će, uz reformu i sređivanje pravosudnih institucija, naš pravosudni sistem biti potpuno spreman za pristupanje Crne Gore EU”, kazao je ministar.

Milović je pojasnio da Ministarstvo pravde kao prioritet shvata izmjene legislative, ali da se jednako vodi računa i o modernizaciji i izgradnji pravosudne infrastrukture i procesu digitalizacije pravosuđa, gdje je Ministarstvo otpočelo rad na kapitalnim projektima.

Ministar pravde je kazao da veoma cijeni podršku koju ODIHR pruža Crnoj Gori, i da je dostizanje najvećih evropskih standarda na tom polju jedan od uslova EU integracija, te naglasio da Crna Gora nema alternativni plan i da zbog toga gaji velika očekivanja da daj trud bude konstatovan dobijanjem IBAR-a do kraja prve polovine tekuće godine.

Mekaći je izrazio zadovoljstvo saradnjom sa crnogorskim institucijama, kazavši da Crna Gora radom na reformama pravosuđa šalje veoma pozitivne signale, te istakao da je ODIHR spreman da bude podrška i pruži pomoć putem analiza i u tehničkim stvarima.

Izvor: sajt RTCG