Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 126/22 od 18.11.2022. godine:

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubnih mjesta DV 400 kV i 400+110 kV Lastva – Pljevlja (dionica Čevo – Pljevlja) za KO Šumane I, KO Šumane II i KO Ilino Brdo I, Opština Pljevlja
Pravilnik o uslovima i načinu podnošenja dokumentacije za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe
Pravilnik o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnog lica
Pravilnik o Metodologiji za procjenu vrijednosti imovine
Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Uredba o izmjeni Uredbe o Metodologiji izračunavanja stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Odbora za smanjenje rizika od katastrofa
Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o priznavanju inostranih isprava i CE znaka i o registraciji medicinskog sredstva
Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima i načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za promet medicinskih sredstava na malo
Pravilnik o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za uvoz medicinskih sredstava koja nijesu registrovana
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje
Postavljenja i razrješenja:
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti vd direktora Agencije za zaštitu konkurencije
Rješenje o imenovanju direktora Agencije za zaštitu konkurencije