Predlogom zakona o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu predviđena je mogućnost da turističke agencije zadrže avans – depozit uplaćen od strane klijenata za sva putovanja koja su bila zakazana u periodu od 1. marta, a koja su otkazana zbog globalne pandemije, saopštila je Vlada.

Ocijenjeno je neophodnim da se drugačije uredi pružanje usluga turističkih agencija koje su u potpunosti zaustavljene za vrijeme trajanja pandemije, kako bi se sa finansijskog aspekta stvorili uslovi za što brži nastavak njihovih privrednih aktivnosti.

„Turistički vaučer bi predstavljao garanciju da putnik može da izabere novi datum putovanja za isti ili neki drugi aranžman“, piše u saopštenju Vlade.

Kako su istakli, Predlogom zakona u značajnoj mjeri bi se pomoglo turističkim agencijama sa aspekta održavanja likvidnosti i ublažavanje negativnih efekata pandemije bolesti COVID-19, a s druge strane, stvorili bi se uslovi da se otkazana putovanja ipak realizuju u drugom terminu.

Takođe, u cilju oživljavanja turističke privrede nakon pandemije korona virusa, Vlada je donijela odluke o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Jermenije, Kazahstana i Ruske Federacije.

Privremeno oslobađanje će važiti za period od dana ukidanja privremenih mjera kojima se zabranjuje ulazak stranaca u Crnu Goru i međunarodni saobraćaj do 31. oktobra.

Izvor: sajt CdM
Naslov: Redakcija