Za sprovođenje novina koje donosi izmjena i dopuna Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) iz budžeta u ovoj godini biće izdvojeno 2,4 miliona eura. To piše u obrazloženju predloga zakona koji je ušao u skupštinsku proceduri i koji bi trebalo da se usvoji do kraja ovog mjeseca.

Predviđeno je da zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu.

Vlada i predstavnici Unije slobodnih sindikata (USS) i Saveza sindikata (SSCG) usaglasili su se prošle sedmice o konačnim izmjenama i dopunama zakona o PIO koji bi se primjenjivao retroaktivno od 1. januara ove godine, što omogućava svima koji su stekli pravo na penziju u 2020. da im se ona obračunava u skladu sa novim zakonskim rješenjima. To se primarno odnosi na povoljniji obračun koeficijenta za iznos penzije.

Da je Vlada ovo uradila prije skoro dvije godine, kada se prvobitno dogovarala o rješenjima sa sindikatima, oko 12.000 penzionera sa najmanjim primanjem bi već primalo 145 eura umjesto 128 eura.

Zbog odlaganja usvajanja novog rješenja, oštećeni su i oni koji su penzionisani po važećem zakonu u 2018. i 2019. godini jer su mogli da to pravo steknu po boljih uslovima.

Iz Vlade je saopšteno da će u srednjem roku primjena novih rješenja koštati 135 miliona eura, ali nije precizirano šta taj rok podrazumijeva. Odgovor na to pitanje “Vijesti” čekaju od Ministarstva finansija.

Iz USS i SSCG kao najznačajnije benefite koje će donijeti novi zakon ističu smanjenje starosne granice za penziju sa 67 na 66 godina za muškarce i 65 na 64 godine za žene, da se iz osnovice za obračun penzije izuzme četvrtina staža sa najnepovoljnijim uplatama za Fond PIO, nova formula za usklađivanje aktuelnih penzija i povećanje najniže penzije sa 128 na 145 eura…

Novina u predlogu izmjena i dopuna zakona o PIO je izjednačavanje bračne i vanbračne zajednice u pogledu ostvarivanja prava na porodičnu penziju pod uslovom da je vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine prije smrti osiguranika, odnosno korisnika prava ili ako je u takvoj zajednici rođeno zajedničko dijete.

Dijete koje je nasljednik porodične penzije, ako nakon sticanja 19. godine života nastavi školovanje penziju može primati do 25. godine života. Važeće rješenje je do 24. godine života.

LGBT osobe i njihova djeca će imati pravo na porodičnu penziju

Novina u predlogu zakona je da će pravo na porodičnu penziju imati životni partner umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije koji je sklopio životno partnerstvo sa osobom istog pola, u skladu sa zakonom kojim se uređuje životno partnerstvo osoba istog pola.

“Predlaže se da pravo na porodičnu penziju mogu odstvariti i djeca ovih lica”, navodi se u obrazloženju predloga zakona. Crna Gora je početkom ovog mjeseca usvojila zakon o istopolnom partnerstvu.

Izvor: sajt Vijesti
Naslov: Redakcija