Pripremiti izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru

Vlada Crne Gore zadužila je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija da pripremi izmjene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Vlada je usvojila Analizu efikasnosti djelovanja Uprave za inspekcijske poslove.

“Dokument sadrži poređenje centralizovanog i decentralizovanog modela organizacije inspekcija, od kojih, kako je ocijenjeno, svaki ima svoje prednosti i slabosti, ali se prednost daje decentralizovanom modelu koji omogućava efikasnije ostvarivanje odgovornosti inspekcije odnosno starješine inspekcijskog organa, a, takođe, i transparentnije ostvarivanje političke odgovornosti resornog ministra za stanje u jednoj oblasti”, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi određivanja nacionalnog koordinatora za suzbijanje nasilnog ekstremizma.

U dokumentu se navodi da Vlada Crne Gore participacijom u značajnim regionalnim, evropskim i globalnim inicijativama, djelovanjem shodno prihvaćenim standardima i prioritetima, potvrđuje svoje opredjeljenje da doprinese očuvanju mira i stabilnosti kako u Crnoj Gori, tako regionu i šire. U ovom trenutku neophodno je pristupiti izradi Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu kao i Akcionog plana za 2021. godinu na osnovu Strategije prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine”, stoji u saopštenju Vlade.

Imajući u vidu da Biro za operativnu koordinaciju još uvijek nije imenovan od strane Vlade Crne Gore, te se nijesu stekle pravne pretpostavke za imenovanje nacionalnog koordinatora za suzbijanje nasilnog ekstremizma čiji je primarni zadatak da sve navedene aktivnosti isprati i omogući njihovu realzaciju, predlaženo je da se privremeno odredi nacionalni koordinator za suzbijanje nasilnog ekstremizma do izbora nacionalnog koordinatora, a po uspostavljanju Biroa za operativnu koordinaciju, u skladu sa zakonom.

Uredba o higijeni hrane

Donijeta je Uredba o izmjeni Uredbe o higijeni hrane kojom se obezbjeđuje sprovođenje novog Zakona o bezbjednosti hrane i dalje, potpuno usaglašavanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva koja je bila neophodna zbog kadrovskih promjena u organima državne uprave.

“Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva utvrđeno je da procjenu rizika za aerodrome u Crnoj Gori vrši Komisija koju formira Vlada na predlog Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, a koju sačinjavaju po jedan predstavnik Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost”, saopšteno je iz Vlade.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija