Više od 40 kompanija testira elektronsku fiskalizaciju, pri čemu je prenos prvih podataka potvdio funkcionalnost sistema, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Sistem za testiranje fiskalnih servisa u okviru projekta elektronske fiskalizacije pušten je u rad u utorak.

Svi zainteresovani pojedinci i preduzeća koji se prijave u skladu sa procedurom definisanom dokumentom Fiskalni servis – uputstvo za pristup fiskalizaciji mogu obaviti testiranje funkcionisanja sistema.

„Portal SEP za potrebe elektronske fiskalizacije biće dostupan od 2. novembra, od kada će se upis obveznika fiskalizacije u ROF odvijati putem istog i u početku će biti omogućen isključivo za potrebe testiranja funkcionalnosti, te podaci koji budu na njemu upisani neće predstavljati registracione podatke za produkciju“, naveli su ranije iz PU.

PU je objavila i dodatne napomene i upute kako bi se izbjegle neke uobičajene greške korisnika kod testiranja fiskalnog servisa u okviru projekta elektronske fiskalizacije.

Iz PU je saopšteno da se WSDL fiskalnog servisa nalazi na adresi https://efitest.tax.gov.me/fs-v1/FiscalizationService.wsdl.

„XDS schema fiskalnog servisa nalazi se na adresi https://efitest.tax.gov.me/fs-v1/schema/eficg-fiscalization-service.xsd„, navodi se u saopštenju.

Iz PU su objasnili da su XML primjeri dani u tehničkoj specifikaciji za fiskalni servis isključivo informativnog karaktera dani korisnicima kao pomoć pri kreiranju svojih xml poruka, i ne mogu se kao takvi doslovno kopirati za testiranje.

„Na osnovu primjera korisnici moraju kreirati svoje xml poruke u skladu s XSD schemom i WSDL-om definiranim u tehničkoj specifikaciji i na navedenim linkovima“, dodaje se u saopštenju.

Iz PU su rekli da prije slanja poruke prema PU svaki korisnik mora provjeriti ispravnost strukture svoje poruke preko SoapUI alata kako bi poruka koja se šalje prema PU imala ispravnu strukturu prema definiranoj XSD schemi i WSDL-u fiskalnog servisa.

„Preduslov za fiskalizaciju gotovinskih računa je obavljena ispravna registracija ENU i registracija inicijalni gotovinski depozit na registrovanom ENU na kojem se želi fiskalizovati gotovinski račun“, ukazali su iz PU.

Instrukcija za prijavljivanje za testiranje sistema moguća je na linku https://poreskauprava.gov.me/vijesti/234692/ELEKTRONSKA-FISKALIZACIJA-Testiranje-fiskalnih-servisa-u-okviru-projekta-elektronske-fiskalizacije-bice-omoguceno-20-oktobra-202.html.

Izvor: sajt RTCG

Naslov: Redakcija