Udruženje pravnika Crne Gore odazvaće se na Vladin poziv na dijalog, koji je upućen relevantnim političkim i društvenim činiocima, i insistiraće da se, pored aktuelnih tema, razgovara i o ostvarenju evropske agende države i odgovornosti prevashodno institucija sistema.

U tom Udruženju smatraju da je, pored aktuelne teme uređenja odnosa na relacija država – crkva, u fokus društvenog dijaloga potrebno postaviti prevashodno teme iz korpusa pregovaračkog poglavlja 23 i 24.

„Udruženje pravnika odazvaće se na poziv da se u duhu dijaloga i potrebe šireg društvenog razumjevanja održi sastanak na kojem bi predstavnici civilnog društva, kulturnih, naučnih i strukovnih organizacija dali svoje viđenje problema u društvu i puteva za njihovo rješavanje“, navodi se u odgovoru premijeru Dušku Markoviću.

Kako se dodaje, Udruženje pravnika, kao najstarija strukovna nacionalna asocijacija crnogorskih pravnika sa tradicijom od 87 godina postojanja, ima posebnu odgovornost da insistira i participira u temema u vezi sa vladavinom prava.

„Ovom prilikom dodatno insistiramo na činjenici da se u sadržaj razgovora i otvorenog dijaloga postavi ostvarenje evropske agende Crne Gore i pitanje odgovornosti prevashodno insitutcija sistema koje profesionalnim i odgovornim radom treba da budu noseći segment ostvarenja tog cilja“, navodi se u odgovoru Markoviću.

Iz Udruženja pravnika kazali su da su uvjereni da pozitivnim odgovorom na Vladin poziv mnogo doprinose ostvarenju planiranog društvenog dijaloga.

Iz tog Udruženja dodali su da su otvoreni oko načina, vremena i detalja organizacije planiranog skupa.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija