Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković pozvao je ministra zdravlja Kenana Hrapovića da to ministasrtvo u što kraćem roku donese naredbu kojom se garantuje pravo na plaćeno odsustvo za roditelje djece do 11 godina starosti.

Odlukom Ministarstva prosvjete, a na preporuku Instituta za javno zdravlje, početak školske godine i početak rada predškolskih ustanova odložen je za 1. oktobar tekuće godine.

Dok traje prekid vaspitno-obrazovnog rada, primjenjivaće se ranije utvrđena mjera o plaćenom odsustvu sa rada jednom od roditelja/staratelja/usvojitelja/hranitelja ili samohranog rodtitelja djeteta koje nije starije od 11 godina.

Uz to, Ministarstvo ekonomije je najavilo da će subvencionisati plaćeno odsustvo za mjesec septembar roditelju koji bude koristio naprijed pomenuto pravo.

“Međutim, do danas, nije donijeta Naredba kojom se garantuje pravo na plaćeno odsustvo, što u praksi stvara ogroman problem za zaposlene roditelje djece koja nisu starija od 11 godina i dovodi ih u nezavidan položaj, odnosno nemogućnost pomirenja profesionalnih i privatnih obaveza, jer njihovi poslodavci tvrde da nijesu obavezni da im omoguće korišćenje tog prava”, kazao je Keković.

Kako se Uniji slobodnih sindikata Crne Gore obraća veliki broj zaposlenih roditelja u vezi sa navedenim problemom, koji nisu u mogućnosti da koriste najavljeno pravo usljed činjenice da isto nije i zvanično definisano odgovarajućim pravnim propisom, on je apelovao na ministarstvo da, u što je moguće kraćem roku, donese odgovarajuću Naredbu, odnosno da izvrši dopunu postojeće Naredbe kojom je, pored ostalog, definisan prekid obrazovno-vaspitnog rada.

Izvor: sajt CDM
Naslov: Redakcija