Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je, u okviru stvaranja pretpostavki za početak ljetne turističke sezone, donijelo odluku o otvaranju naših aerodroma za letove generalne avijacije ka Crnoj Gori i iz Crne Gore. Nadležni subjekti zaduženi su da sjutra donesu odgovarajuća uputstva i naredbe.
Razmotrivši izvještaj o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji NKT je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog javnih okupljanja koja su zabranjena zbog visokog epidemiološkog rizika. Takva okupljanja, ocijenjeno je, ugrožavaju postignuti rezultat i potrebni oporavak crnogorske ekonomije.
Data je saglasnost na izmjenu odgovarajućih naredbi Ministarstva zdravlja kako bi bila ukinuta primjena privremenih mjera kojima se zabranjuju sportske aktivnosti na javnim površinama i okupljanje u stambenim objektima osoba koje nijesu članovi porodičnog domaćinstva.
Razmotreno je i više slučajeva naših građana koji se nalaze u inostranstvu, a žele da se vrate u Crnu Goru. Ističući da je od izbijanja pandemije novog koronavirusa u Crnu Goru aktivnostima nadležnih organa uspješno vraćeno oko 17.000 naših građana NKT potvrđuje opredjeljenje da na organizovan način vrati sve naše državljane koji to žele. Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da u kontinuitetu traga za rješenjem povratka u Crnu Goru naših građana koji se nalaze na kruzerima.
NKT još jednom upozorava naše građane da ne kreću ka Crnoj Gori putničkim vozilima bez prethodne koordinacije sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i podsjeća da sva lica koja uđu u Crnu Goru, bez obzira na način i mjesto ulaska i ostale okolnosti moraju provesti 14 dana u karantinu.
Razmotrivši primjedbe više naših pomoraca NKT je podsjetilo da i za pomorce važi isto pravilo kao i za ostale građane te da nakon obavezne dvije nedjelje karantina i dobijanja pozitivnog nalaza obaveza izolacije prestaje.
Usvojen je redovni sedmični Izvještaj o donacijama.
Na račun NKT je dva mjeseca od otvaranja uplaćeno iz zemlje i inostranstva, više od osam miliona eura.
Do 18. maja u 9:00 uplaćeno je 7.999.630,21 eura i 75.971,72 američkih dolara.
Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija