Parking servis Podgorica više nema pravo da naplaćuje naknadu za parking na javnim parkiralištima, jer je u Službenom listu 30. decembra objavljena odluka kojom Ustavni sud ukida Odluku o javnim parkiralištima.

Ustavni sud u obrazloženju navodi da ova odluka Skupštine Glavnog grada iz aprila 2015. godine, nije zasnovana na Zakonu o komunalnim djelatnostima koji je izmijenjen u februaru 2018. Ovo znači da je naplata parkiranja bila nelegalna skoro dvije godine.

Zahtjev za preispitivanje ove odluke još u novembru 2015. godine podnijela Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), osporavajući djelove tri člana odluke. Ustavni sud je odluku donio 26. decembra 2019.

“Ustavni sud je utvrdio da je odluku donijela Skupština Glavnog grada Podgorice, s pozivom na pravni osnov sadržan u navedenim odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, koji je prestao da važi, danom početka primjene novog Zakona o komunalnim djelatnostima, tj. 17. februara 2018. godine. Iz sadržine novog Zakona o komunalnim djelatnostima proizilazi da je zakonodavac na drugačiji način uredio pitanje obavljanja komunalnih djelatnosti i postupak donošenja akata kojima se uređuju pitanja pružanja komunalnih usluga, odnosno određuje cijena tih usluga, pa i usluge održavanja javnih prostora za parkiranje”, navedeno je u obrazloženju Ustavnog suda.

Izvor: sajt Bankar
Naslov: Redakcija