Ekonomski tim Vlade je, u okviru dijaloga o Predlogu socio-ekonomskih mjera, prezentirao socijalnim partnerima mjere podrške koje je premijer Duško Marković predstavio javnosti i čiji je cilj podrška zaposlenima, privredi i socijalno ugroženim grupama.

Ciljevi predloženih mjera su očuvanje radnih mjesta i stvaranje pretpostavki za brzi oporavak ekonomije i standarda svih građana i njihovih porodica u vrijeme i nakon okončanja pandemije koronavirusa, kao i pomoć onima kojima je potrebna – ukazao je na početku predstavljanja potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović.

Na sastanku je ocijenjeno da su mjere usmjerene prema onima kojima je podrška najpotrebnija i primjerene su ovoj situaciji, te da predstavljaju početak sveobuhvatnih socio-ekonomskih mjera koje će se nastaviti novim sadržajima kako bi naša ekonomija sa što manje posljedica izašla iz ove krize, a zatim nastavila putem rasta i razvoja koji je bio prije pandemije. Predlog paketa mjera koji je predstavljen javnosti, a sada detaljno pojašnjen predstavnicima privrede i sindikata, obuhvata podršku za više od 100.000 zaposlenih i hiljade preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća.

Sugestije predstavnika sindikata i poslodavaca sagledane su sa posebnom pažnjom, kako bi se prilikom kreiranja konačnog predloga mjera usaglasila iskazana očekivanja i mogućnosti. Ovaj sastanak je prvi u krugu konsultacija koje će biti održane prije usvajanja konačnog Vladinog paketa mjera.

Sastanku su prisustvovali predsjednici Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i Unije poslodavaca Crne Gore Predrag Mitrović, generalni sekretari sindikalnih organizacija – Unije slobodnih sindikata Srđa Keković i Saveza Sindikata Crne Gore Duško Zarubica i ministri ekonomije, finansija i rada i socijalnog staranja Dragica Sekulić, Darko Radunović i Kemal Purišić.

Izvor: sajt Vlade CG

Naslov: Redakcija