Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 112. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Predloženim zakonskim rješenjima, pored ostalog, uvodi se zabrana obavljanja djelatnosti trgovine na veliko i malo nedjeljom, u dane državnih i drugih praznika. Objekti koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje društva biće izuzeti od ovog pravila. U raspravi su naglašeni pozitivni efekti izmijenjenih odredbi za oko 37.000 zaposlenih u sektoru trgovine.

Komentarišući Predlog zakona, predsjednik Marković je naglasio: „Ovaj koncept je dobar. Moramo politiku da socijalizujemo i činimo je humanom. Trka za novcem i profitom uništila je mnoge naše vrijednosti.“

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Crne Gore.

Radi usaglašavanja sa Zakonom o državnoj upravi i ubrzavanja procedure izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima za zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka.

Vlada je utvrdila i Predlog Strategije odbrane Crne Gore.

Usvojen je Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018. godinu. Konstatovano je da je su u 2018. godini, izgradnja operativnih sposobnosti, implementacija NATO standarda, kao i učešće u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama bili prioriteti Vojske. Na ovaj način pripadnici Vojske dali su svoj doprinos ostvarenju strateških ciljeva Crne Gore – integracije u evropske i evroatlantske organizacije. Tokom diskusije o Izvještaju, predsjednik Marković je kazao da je Vojska Crne Gore garant sigurnosti i bezbjednosti zemlje, kao i oslonac građanima za svaku njihovu potrebu.

„Možemo biti ponosni sa onim što smo uradili na reformi naše vojske i njenom pozicioniranju, opremanju i jačanju njenog ukupnog potencijala“, kazao je predsjednik Marković, istakavši da je Crna Gora kroz cio institucionalni kapacitet pokazala da doprinosi vrijednostima na kojima počiva NATO. On je dodao da je u narednom periodu, uz modernizaciju vojske, važno intenzivirati zanavljanje i nabavku nove opreme za policiju.

Vlada je usvojila II Prilog izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za period 20. oktobar 2018. – 1. mart 2019. koji sadrži pregled realizovanih aktivnosti i statističkih podataka za sva pregovaračka poglavlja i obuhvata političke i ekonomske kriterijume.

Usvojena je i Informacija o realizovanim radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane u cilju održavanja protočnosti i obezbjeđenja uslova za izvođenje radova u 2019. godini. Povodom ove tačke dnevnog reda Vlada je zadužila nadležne institucije da obezbijede sredstva za aktivnosti na radovima u cilju održavanja protočnosti, da zaključe Sporazume o korišćenju materijala sa ušća i račve za obnavljanje plaže na Adi Bojani i prihranjivanje plaža, kao i sagledavanje mogućnosti valorizacije preostalog materijala sa račve, kao građevinskog.

Vlada je usvojila Informaciju o aktiviranju državne garancije izdate u korist Evropske investicione banke (EIB), a za potrebe kreditnog aranžmana između EIB-a i Atlas banke AD Podgorica i prihvatila zahtjev EIB o plaćanju garancije i neophodnosti izmirenja garantovane sume u vrijednosti od 7.180.485,34 eura, kao i naknadno obračunati iznos kamata za period od 07. marta 2019. godine do dana plaćanja. Vlada je dala saglasnost da se garantovana suma, sa naaknadno obračunatim kamatama isplati Evropskoj investicionoj banci u roku predviđenom Ugovorom o garanciji zaključenom između EIB i Crne Gore – Ministarstvo finansija. Vlada je zadžila Ministarstvo finansija da, nakon plaćanja iznosa po aktiviranoj garanciji, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, u cilju pokretanja pravnih radnji za zaštitu interesa Države, dostavi potrebnu dokumentaciju.

Usvojen je Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2018. godini. Prilikom predstavljanja Izvještaja navedeno je da se primjena Zakona u 2018. godini ocijenjuje pozitivnom, javna okupljanja i javne priredbe su protekli bez narušavanja javnog reda i mira, a policijski službenici su prilikom obezbjeđivanja postupali u skladu sa zakonom.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016 – 2020., za 2018. godinu. U izvještajnom periodu planirana je realizacija 18 mjera, od kojih je 16 mjera realizovano dok su dvije mjere djelimično realizovane. Ove dvije mjere realizovaće se tokom 2019, odnosno 2020. godine.

Na sjednici je data saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore o pokretanju postupka davanja u zakup zemljišta u državnoj svojini, radi postavljanja objekata privremenog karaktera na području nacionalnih parkova „Skadarsko jezero“, „Durmitor“ i „Lovćen“, u skladu sa Planom objekata privremenog karaktera za period 2017-2019. godine, sa pozivom za javno nadmetanje. Cilj davanja u zakup je poboljšanje turističke ponude nacionalnih parkova.