Povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore, a na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07 i 36/13), Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula, te su neradni dani za ovaj državni praznik: utorak 13. jul i srijeda 14. jul.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

Izvor: https://www.gov.me/