Zakon o lustraciji trebalo bi da bude usvojen krajem ove, a da stupi na snagu početkom 2023. godine.

Takođe, Zakon o porijeklu imovine trebalo bi da počne da se primjenjuje u drugom kvartalu tekuće godine, navodi se u Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022.godine i 2023. godine, objavljenom na sajtu Vlade.

Po najavama izvršne vlasti, nacrt zakona o porijeklu imovine biće poslat Skupštini na usvajanje nakon što bude dobijeno ekspertsko mišljenje Evropske komisije.

Program pristupanja Crne Gore EU sadrži detaljan pregled budućih koraka u procesu evropskih integracija, prenosi portal RTCG.

Za kraj 2022. godine, planirano je usvajanje Zakona o zaštiti podataka ličnosti, te izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Izvor: sajt Vijesti.me
Naslov: Redakcija