Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta želi informisati javnost da je danas u prostorijama MPNKS održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici MPNKS i Instituta za javno zdravlje.Tema sastanka je bila trenutna epidemiološka situacija i kako će se odvijati nastava u školama. Institut je zauzeo konačan stav u vezi procesa organizovanja nastave od 1. septembra 2021 . godine. Uvažavajući fizičko i mentalno zdravlje, oni su predložili da:

  • Školski časovi traju 30 minuta.
  • Zaposleni i djeca tokom procesa rada moraju da nose maske.
  • Aliternativa za one koji neće da nose maske je pohađanje online nastave.
  • Djeca u školu mogu da nose svoju hranu i napitke uz zabranu dijeljenja sa ostalom djecom.
  • Veliki odmor mora da se održava vani bez obaveze nošenja maski.
  • Prilikom ulaska u školu, temperatura se mjeri i zaposlenima i djeci i na licu mjesta se vrši dezinfekcija ruku.

U slučaju pozitivnog nalaza kod djeteta ili zaposlenog, određuje se izolacija zaraženom,  a svi ostali koji su sve vrijeme nosili maske ostaju u procesu rada i uz to će biti testirani.

MPNKS ostaje dosledno očuvanju zdravlja naših đaka i zaposlenih.Iz te namjere je proistekla i potreba za formiranjem Radne grupe za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog rada, na kojoj ćemo se na sjutrašnjem sastanku upoznati sa predlozima svih članova grupe.

Izvor: sajt Vlade CG
Naslov: Redakcija